services
concept creatieve sessie
faciliteren sessie met hele team
ontwerp tools sessie
dienstverband
Mosterd & Co

Met het team aan de slag

Een opdrachtgever van Mosterd & Co, Maakdestad, kwam met de vraag of we de visuele identiteit van henzelf onder handen wilden nemen. Ze stonden open om als eerste te starten met een creatieve sessie. In deze sessie gaat het team met elkaar in gesprek over de visie, het interne humeur, de ambities, doelgroepen en de doelen voor de interne communicatie.

Ruimte maken

Na een succesvolle start gedurende de eerste coronajaren ontstond al snel de eerste visuele identiteit en website van Maakdestad. Oprichter en stadsmaker Ruud de Graaf en adviseur Gebiedsontwikkeling Gijsje Jacobs zijn inmiddels al vele mooie projecten verder, zo ook een aantal medewerkers. Een ideaal moment om als team een nieuw gezamenlijk doel te formuleren en elkaar in openheid opnieuw te leren kennen. Hiervoor ontwikkelde we een sessie, welke in de dagen hiervoor al werd ingeluid middels dialoogposters op het kantoor van Maakdestad.

Opbrengst sessie

Naast het achterhalen van de kernwaarden, het peilen van het interne humeur en de verschillende rollen, kwamen er zinnige inzichten bovendrijven. In de volgende stap zal de strategie verder worden uitgezet en het verhaal van Maakdestad gevormd worden.