services
positionering
creatieve sessie
conceptontwikkeling
art direction
dienstverband
Budelinc, solutions creatives

Positioneren en route bepalen

Voor diverse opdrachtgevers heb ik de afgelopen jaren (creatieve) sessies bedacht, georganiseerd en begeleid als kritische vragensteller en gespreksleider. Deze manier van samenwerken geeft me veel energie.

Ieder heeft een eigen verhaal

Mijn nieuwsgierigheid hoef ik niet onder stoelen of banken te steken. In de dialoog borrelen er zoveel nieuwe ideeën op. Deze kostbare inzichten krijg ik minder snel in mijn eentje achter een computerscherm. Het gesprek met elkaar aangaan en het betrekken van de opdrachtgever is ontzettend waardevol en bovendien in sommige gevallen meer dan noodzakelijk.

"Een idee is één. Maar om daar een prikkelende en uitnodigende visuele vertaalslag van te maken, is een hele kunst. Thom en Karlijn hebben voor Het Onverharde Pad een beeldtaal ontwikkeld die precies de kerntaak van de stichting omvat; wandelen is het middel, verbinding en inspiratie het hogere doel."

- Iddo Drevijn, grondlegger van het onverharde pad

Goed luisteren

Samen met Budelinc heb ik zo’n sessie georganiseerd voor het bestuur van Het Onverharde Pad. Het doel van de sessie was om de missie en de visie van HOP in kaart te brengen. Wat is de essentie van de stichting en wat zijn de drijfveren? Wat zijn de ambities voor de komende jaren? Wie willen ze aanspreken als doelgroep? Het resultaat van de sessie was meer inzicht in de drijfveren van HOP. Ook werd er een duidelijke bodem gelegd voor de kernwaarden en de kerndoelen van de stichting. Wat weer als startpunt fungeerde voor het ontwikkelen van een visuele identiteit voor de stichting.

Mijn rol in het project

In de rol van art director heb ik samen met ontwerper Thom Trouwborst van Budelinc het creatieve proces opengegooid en presenteerden we een tafel vol schetsen aan het bestuur. Schetsen die misschien anders achterwege gelaten worden kwamen allemaal aan bod. Het leverde een levendige sessie op met hele hoop bruikbare input. Thom Trouwborst heeft uiteindelijk de visuele identiteit tot een succesvol resultaat kunnen brengen met een wandelgids als tastbaar product die je graag in handen hebt.

samenwerking

"Bedankt voor je inspirerende sessies, je enthousiasme en het delen van je kennis."
Nicole Bettonviel, marketing en communicatie professional - eigenaar Buro Bettonviel