services
facilitator creatieve sessie
ontwerp
projectbegeleiding
dienstverband
Mosterd & Co

Inspiratieplatform voor ontwikkeling

Voor Hoogheemraadschap Delfland heb ik aan de identiteit van het nieuwe inspiratieplatform Delfland Academie gewerkt. Aan de hand van de bestaande huisstijl ontwikkelde ik een projectstijl voor de Academie. Binnen de elementen die al aanwezig waren in de branding van Hoogheemraadschap heb ik een frisse stijl ontworpen waarmee de medewerkers zelf makkelijk aan de slag konden.

Platform indeling

Indeling website academie platform

Hoofdlogo

Hoofdkleuren

Sublogo's

Binnen de mogelijkheden

De Delfland Academie draait op het systeem van Plusport. Dit bracht een aantal beperkingen met zich mee. Binnen een vast stramien en beperkte web functionaliteiten heb ik elementen ontworpen waardoor er binnen de mogelijkheden een heldere en frisse sfeer neergezet kon worden.

Slogan

Online tekstbanners met sublogo's

De doelgroep aanspreken

Samen met mijn Marketing en Communicatie collega binnen Mosterd & Co dacht ik ook na over de tone of Voice van het platform. De oude stijl was vooral informerend en functioneel. We wilden een inspirerende sfeer creëren door teksten op banners toe te voegen met statements en vragen over jezelf als medewerker ontwikkelen.

Signaalkleuren

Iconenset

Online header banners

Platform indeling

Mijn rol in het project

Binnen Mosterd & Co heb ik voor dit project samen met Annemarie Mosterd de creatieve sessie bedacht en gefaciliteerd. Aan de hand van de opbrengst van deze sessie ben ik gestart met de look & feel in kaart brengen. Hiervoor heb ik een aantal ontwerprichtingen gevisualiseerd. Door middel van Miro heb ik dit online kunnen presenteren aan het team van Delfland. De keuzes en de feedback die hierop volgde waren het uitgangspunt van het definitieve ontwerp. Na diverse overlegmomenten waarin we de keuzes met elkaar hebben gefinetuned heb ik een brand guide gemaakt en diverse onderdelen voor het platform opgeleverd.